Rejestracja

 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

  • Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: mailto:iod@umed.lodz.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
   1. organizacji spotkań z przedstawicielami uczelni dot. rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22 na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody - art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   2. przesyłania informacji dotyczących oferty edukacyjnej i procesu rekrutacji na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora określone usługi i przetwarzające dane na mocy zawartych umów powierzenia.
  • W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
   • dla celu wskazanego w pkt. 3.1 przez okres 2 miesięcy;
   • dla celu wskazanego w pkt. 3.2 do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera UMED.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.