25 marca i 20 kwietnia 2022

Jak wydrukować tętniaka w 3D?

SKN Neurochirurgii

Rejestracja zakończona

Opis warsztatu

Poznaj nowe oblicze neurochirurgii!

Podczas warsztatów przedstawimy praktyczną metodę wykonania modelu koła tętniczego naczyń mózgowych przy użyciu drukarki 3D u pacjentów z rozpoznanymi tętniakami wewnątrzczaszkowymi. Pokażemy kroki niezbędne do wykonania modelu 3D na podstawie badania tomografii komputerowej naczyń mózgowych pacjenta. Metoda ta jest przydatna podczas etapu planowania przedoperacyjnego u osób ze zdiagnozowanymi tętniakami wewnątrzczaszkowym poddawanych zabiegom neurochirurgicznym. Pokażemy w jaki sposób można połączyć aspekty kliniczne z użyciem silnie rozwijającej się współczesnej technologii.

Serdecznie zapraszamy!