Regulamin utrzymania higieny i dystansu podczas zajęć w ramach drzwi otwartych

Podczas pobytu w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczestników zajęć obowiązują następujące zasady:

 • Zachowaj dystans
  • Ogranicz do minimum bezpośredni kontakt z innymi uczestnikami oraz wykładowcami, w tym w szczególności unikaj podawania ręki na przywitanie lub pożegnanie
  • Zachowaj bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m) od innych uczestników oraz wykładowców
 • Zadbaj o higienę dłoni
  • Używaj płynu do dezynfekcji rąk zawsze, gdy:
   • wchodzisz do obiektu, w którym odbywają się zajęcia
   • wchodzisz do sali szkoleniowej
  • Myj dłonie przy użyciu mydła oraz zgodnie z instrukcją umieszczoną w toaletach
  • Korzystaj z rękawiczek jednorazowych podczas zajęć praktycznych
 •  Stosowanie zachowań pro higienicznych:
  • unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust
  • zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
  • Gdy przebywasz w pomieszczeniach wspólnych obiektu, w którym odbywają się zajęcia (np. w windach, na korytarzach, w toaletach), zakrywaj usta i nos przy użyciu maseczki, którą otrzymasz od organizatora
 • Niezwłocznie poinformuj wykładowcę, opiekuna lub organizatora o złym samopoczuciu

Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Każdy uczestnik, który w dniu zajęć będzie poddany kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa, jest zobowiązany do rezygnacji z udziału w tych zajęciach.
 2. Każdy uczestnik, który w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w zajęciach miałby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną, ze względów bezpieczeństwa nie może wziąć udziału w zajęciach.
 3. Każdy uczestnik, który w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w zajęciach miałby objawy chorobowe, ze względów bezpieczeństwa nie może wziąć udziału w zajęciach.
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 5. Podczas zajęć należy stosować się do przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia zajęć.
 6. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego mogą ulec zmianie w zależności od przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia zajęć.