23 i 24 marca 2022

Zagadkowy świat enzymów

Zakład Biochemii Medycznej

Rejestracja zakończona

Opis warsztatu

Chcecie poznać mechanizm działania enzymów należących do różnych klas?

Na naszym warsztacie samodzielnie przeprowadzicie doświadczenia biochemiczne, podczas których:

  • przeanalizujecie działanie ureazy z nasion soi,
  • inwertazy z drożdży piekarniczych i
  • katalazy z wątroby kurzej. 

Wykrywać również będziecie aktywność peroksydazy i oksydazy difenolowej w ziemniaku.  

Co to wszystko znaczy? – dowiecie się na warsztatach!