Real time RT PCR jako nowoczesna metoda diagnostyczna i ważne narzędzie badawcze w biochemii – wizyta w Zakładzie Biochemii