Student żołnierzem, czyli studia na kierunku lekarskim w ramach limitu MON